Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie door Maarten de Bruin, Handelend onder de naam: Maarten de Bruin Fotografie.

Bij het boeken van een foto shoot of complete reportage gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Maarten de Bruin Fotografie. Deze zijn hieronder te lezen.

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de weder partij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Gegevens fotograaf

Naam: Maarten de Bruin

Website: www.maartendebruinfotografie.nl

Email: [email protected]

 

Wijzigingen in de offerte

Het aantal uren van het gekozen pakket kan binnen een maand na akkoord worden uitgebreid voor de prijzen die in de offerte vermeld staan, tenzij anders is overeengekomen. Het pakket kan niet worden verkleind. Indien het pakket na deze maand wordt uitgebreid naar een ruimer pakket gelden de op dat moment geldende tarieven, welke kunnen afwijken van de tarieven in de offerte, omdat de tarieven van Maarten de Bruin Fotografie regelmatig kunnen wijzigen door prijsstijgingen.

 

Toeslagen

Voor bijzondere data zoals feestdagen of bruiloftsfotografie of feesten tijdens oud en nieuw gelden andere tarieven met toeslagen.

 

Offertes

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

De prijzen genoemd in offertes zijn tien dagen geldig.

Alle genoemde prijzen in offertes zijn exclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.

 

Locaties

Voor bruidsfotografie, portretfotografie, familiefotografie, bedrijfsfotografie of evenementenfotografie op locatie: Men is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de definitieve locatie voor de foto shoot. Maarten de Bruin Fotografie denkt uiteraard graag mee en kan daar uiteraard in meedenken en adviseren. Let er op om een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien u in dit geval buiten geen foto’s wenst te maken.

  • Indien een bepaalde locatie gewenst is t.b.v. de fotoreportage, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor alle locatie vergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. bij trouwfotografie is het bruidspaar is tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van de toegang.

 

Levering fotomateriaal

De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie in jpg, binnen 1 – 30 dagen na de datum digitaal aan geleverd.

De beeldselectie van de reportage wordt door Maarten de Bruin Fotografie gedaan, er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking wordt door de fotograaf bepaald. Hierin is geen inspraak. Alle files worden ge-edit op een gekalibreerd scherm voor maximale kwaliteit in het album.

Alle foto`s worden naar gebruikelijke normen bewerkt, zoals dat nodig is bij RAW bestanden op de voor Maarten de Bruin Fotografie typerende wijze van bewerken.

Foto`s voor het album kunnen eventueel een aanvullende bewerking krijgen. Het wordt door de fotograaf bepaald welke foto’s hier voor in aanmerking komen en welke bewerkingen dit zijn. Ruwe bestanden worden niet geleverd, aangezien het eindresultaat na editen het eindproduct is voor het album, uiteraard op de hoogste mogelijke resolutie in jpg en zo groot mogelijk.

 

Foto’s en gebruik (zie ook auteursrecht)

De fotograaf mag naar eigen, creatieve, inzicht de foto’s maken. Het fotograferen van “echte” momenten hebben altijd voorrang (bijvoorbeeld tijdens verzoekjes van derden om statische detailfoto’s van producten te registreren) tijdens de dag. Men mag de foto’s zoveel laten bijmaken als men zelf wil en uiteraard gebruiken voor prive doeleinden. De foto’s mogen op social media gedeeld worden; vermeld wel altijd de website of zakelijke Facebookpagina van Maarten de Bruin Fotografie, kortom met de naamsvermelding, er bij. Publicatie van de afbeeldingen op een persoonlijke website (dus niet commercieel) is toegestaan, mits gebruik gemaakt wordt van geleverde verkleinde foto’s met logo, of wanneer de volgende copyright vermelding wordt gebruikt:

foto: Maarten de Bruin Fotografie ( www.maartendebruinfotografie.nl )

Mee fotograferen door derden tijdens de foto shoot door anderen dan fotografen die voor Maarten de Bruin Fotografie werkzaam zijn is niet toegestaan.

 

Algemeen:

Foto’s mogen niet worden bewerkt of gecropped en dan online geplaatst. De aangeleverde foto’s mogen dat wel voorzien bronvermelding.

 

Auteursrecht foto’s

–       Het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij de fotograaf.

–       Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen, de aangeleverde foto’s met watermerk mogen wel gedeeld worden op Social media.

–      Bij het leveren van de foto’s heeft de particuliere klant recht tot reproductie voor eigen gebruik.

–      Het is de klant niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven, Deze licentie voorwaarden staan vermeld in de offerte en op de betreffende licentiefactuur.

–      Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.

–      De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; blog, portfolio, social media, flyers, exposities, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. De fotograaf zal dan de foto’s niet gebruiken.

–     De klant mag foto’s voor privégebruik op social media plaatsen. Hierbij dient ten alle tijden de bron vermeld te worden : Foto’s gemaakt door Maarten de Bruin Fotografie naast vermelding van de website: www.maartendebruinfotografie.nl

 

Eigendom Foto’s

Foto’s uit de reportage mogen door Maarten de Bruin Fotografie gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten. Bijvoorbeeld in de portfolio op de website. Maarten de Bruin Fotografie blijft eigenaar van de door haar gemaakte foto’s en het is daarom niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.

 

Bewaren bestanden

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden sowieso minstens een gedurende één maand bewaard vanaf het moment van versturen van de foto’s en het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken als back up!

Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.

 

Producten

Fotoproducten kunnen met overleg voor ontvangst van de betaling bij leverancier geleverd worden.

Levertijd van de producten verschilt per product en kun je (globaal) aanvragen bij de bestelling. Echter levert dit geen garantie.

 

Wijze van betalen

De factuur wordt verstuurd per mail. Het bedrag dient uiterlijk 14 werkdagen na verzenddatum te zijn betaald.

Indien de opdracht na bevestiging wordt gewijzigd of geannuleerd (bijvoorbeeld in geval van ziekte of bijv. een sterfgeval binnen de familie van het de opdrachtgever) dan zal er als eerste naar een andere datum worden gekeken. Indien verzetten niet gewenst of niet mogelijk is, dan zal 35% van het afgesproken bedrag door de opdrachtgever als compensatie van de vrij gehouden dag worden betaald.

Wanneer betaling uitblijft, zullen wij de vordering uit handen moeten geven aan een incassobureau en de wettelijke incassokosten in rekening brengen.

 

Technische problemen

Maarten de Bruin Fotografie zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Canon met diverse lenzen in het hoogwaardig (L) segment.

Maarten de Bruin Fotografie is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte opname. Zij probeert de dag daarentegen altijd zo goed mogelijk vast te leggen op de voor zijn zo typerende ongedwongen, journalistieke wijze.

Bij technische problemen is Fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Fotograaf uitgesloten.

 

Annulering en/of ziekte

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt u zsm op de hoogte gesteld en heeft u de volgende keuze:

1) Maarten de Bruin Fotografie stelt een andere fotograaf voor indien mogelijk; het bestaande contract loopt gewoon verder.  Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend echter Maarten de Bruin Fotografie beschikt over een uitgebreid netwerk van fotografen die voor vervanging zorg kunnen dragen.

2) U heeft het recht het contract te ontbinden.

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.

 

Onmacht

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan fotograaf voldane bedragen of door het aanbieden van een van de vervangende fotografen Indien men kiest voor een terugbetaling zal deze binnen 10 werkdagen na het event geschieden. Fotograaf zal indien gewenst proberen binnen zijn/haar netwerk een vervangende fotograaf te regelen voor de overeenkomst echter kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Alle verdere afhandelingen, zoals het ontwikkelen van de foto’s en maken van het album zullen worden afgehandeld door de geboekte fotograaf.

Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder maar niet beperkt tot het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of ongeval zal de opdracht voor zover mogelijk is naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. Bruidspaar kan fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreken stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

 

 Privacy en persoonsgegevens

De Fotograaf zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden. Een kopie afspraken, contract & persoonsgegevens wordt enkel gedeeld met een vervangende fotograaf.

Indien klant een product besteld kan fotograaf ervoor kiezen deze rechtstreeks bij klant te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van klant worden doorgegeven voor de verzending van het product.

Het plaatsen van een opdracht betekent dat u instemt voor het gebruik van de door fotograaf gemaakte foto’s door fotograaf op maar niet beperkt tot blog, website, portfolio, tentoonstelling en/of reclame materiaal. indien bruidspaar dit wenst is het mogelijk dat fotograaf geen namen in de bestandsnamen en op het blog gebruikt. Zo zullen de foto’s niet naar voren komen als in google op de namen van klant wordt gegoogled.

 

Aanvullende informatie

Bij reportages langer dan 4 uur zal er voor voor de fotograaf voor wat te eten en te drinken worden gezorgd. Indien de fotograaf ook in de avond aanwezig is  zal er voor de fotograaf voor een voedzame maaltijd worden gezorgd. Dat mag dezelfde maaltijd zijn als de daggasten met in iedere geval een hoeveelheid groenten.

Alle details zoals adressen, waar te starten met fotografie etc, worden uiterlijk twee weken voor de bruiloft nogmaals doorgesproken met de fotograaf, om eventuele wijzigingen door te geven.

Koopmans Fotografie is niet aansprakelijk voor het feit dat niet iedereen op de foto staat. Wilt u dit altijd ruim voor de dag aangeven indien dit uiterst noodzakelijk is,

Dit geldt ook voor overige zaken die u graag terug ziet in uw album.

 

Disclaimer

Maarten de Bruin Fotografie is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Maarten de Bruin Fotografie geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Maarten de Bruin Fotografie en of zijn personeel.

Indien niet aan de genoemde voorwaarden kan worden voldaan of tussentijds punten worden gewijzigd welke niet aan de algemene voorwaarden voldoen kan Maarten de Bruin Fotografie het contract te allen tijde eenzijdig opzeggen.

© 2023 Maarten de Bruin. All rights reserved.
© 2023 Maarten de Bruin.
All rights reserved.
×